Bajuspot.com adalah komited untuk melindungi privasi pelanggan-pelanggan kami dan menggunakan maklumat mereka secara bertanggungjawab. Kami memastikan privasi anda dihormati.

Mana-mana maklumat yang kami kumpul daripada anda hanya digunakan untuk membantu kami berkomunikasi dengan anda dan ini tidak akan dijual atau didedahkan kepada pihak ketiga.

Dasar Privasi E-mel

Kami telah mencipta dasar privasi e-mel ini untuk menunjukkan komitmen yang kukuh untuk perlindungan privasi dan maklumat anda.

Mengapa anda menerima emel dari kami?

Jika anda menerima e-mel daripada kami, (a) alamat e-mel anda sama ada disenaraikan dengan kami untuk tujuan menerima maklumat pada masa akan datang (“opt-in”), atau (b) anda telah mendaftar atau membeli cenderahati perkahwinan atau mempunyai hubungan yang sedia ada dengan kami. Kami menghormati masa dan perhatian anda dengan mengawal kekerapan mel kami.

Bagaimana kita melindungi privasi anda

Kami menggunakan langkah-langkah keselamatan untuk melindungi daripada kehilangan, penyalahgunaan dan pengubahan data yang digunakan oleh sistem kami.

Perkongsian dan penggunaan

Kami tidak akan berkongsi, menjual atau menyewa maklumat peribadi individu dengan sesiapa sahaja tanpa mendapat kebenaran terlebih dahulu melainkan jika diperintahkan oleh mahkamah undang-undang. Maklumat yang dikemukakan kepada kami hanya disediakan kepada pekerja yang menguruskan maklumat ini untuk tujuan menghubungi anda atau menghantar anda e-mel berdasarkan permintaan anda untuk maklumat dan penyedia perkhidmatan yang dikontrakkan bagi tujuan menyediakan perkhidmatan yang berkaitan kepada kami untuk berkomunikasi dengan anda.

Alamat Surat Menyurat & Nombor Telefon Privasi

Kami tidak pernah berkongsi, menjual atau menyewa maklumat peribadi individu dengan sesiapa sahaja tanpa mendapat kebenaran terlebih dahulu atau melainkan jika diperintahkan oleh mahkamah undang-undang. Maklumat yang dikemukakan kepada kami hanya disediakan kepada pekerja yang menguruskan maklumat ini untuk tujuan menghubungi anda mengenai pesanan anda atau penghantaran pesanan anda kepada anda dan kepada pembekal perkhidmatan yang dikontrakkan (UPS, FedEx) bagi tujuan menyediakan perkhidmatan yang berkaitan dengan pesanan kami dengan anda.

Privasi Kad Kredit

Kami menggunakan langkah-langkah keselamatan termasuk penyulitan, untuk melindungi daripada kehilangan, penyalahgunaan dan pengubahan data yang digunakan oleh sistem kami. Selain itu, kami tidak menyimpan maklumat kad kredit anda dalam sistem kami. Menurut polisi pemulangan barang dalam lingkungan masa 30 hari, maklumat kad kredit secara automatik dipadam dari sistem kami dalam 30 hari dari tarikh pesanan anda.

sweetmuslimah